ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

14.11.2017 od 9:00 do 14:30 proběhne seminář na téma Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky, který je určen vlastníkům lesů, zaměstnancům městských a krajských úřadů, pracovníkům státních lesů, obecních a soukromých lesů, OSVČ, podnikatelským subjektům v lesním hospodářství a dalším, které tato problematika zajímá.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, nyní dvě aktuálně důležité evropské směrnice. Jsou předmětem procesu zapracování do české legislativy a následně do praxe i předmětem odborných i laických debat. Česká lesnická společnost, z. s. jako člen platformy Hospodáři v krajině se snaží tímto seminářem přispět k prohloubení odborné debaty a porovnání různých pohledů na celou tuto problematiku. 

 

Rezervujte si v kalendáři:

21.11.2017 Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

23.11.2017 Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě
 
24.11.2017 Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů


Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2017    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín