ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

05.12.2018 proběhne ve Velehradě seminář "Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů".

ČLS jako člen platformy Hospodáři v krajině se snaží tímto seminářem přispět k prohloubení odborné debaty a porovnání různých pohledů na celou tuto aktuální problematiku. V současné době je ČR stále častěji konfrontována s následky různých klimatických extrémů. Pro jejich eliminaci nebo omezení důsledků lze využít řadu preventivní opatření, s kterými jsou už letité zkušenosti. Seminář se pokouší poskytnout informaci o aktuálním stavu a trendech a směrovaní problematiky a prezentuje příklad komplexního řešení využitého na LS Buchlovice. Po dopoledním přednáškovém bloku bude následovat venkovní exkurze. 

 

Rezervujte si v kalendáři:

 

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2019    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín