ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

23.05.2019 se koná venkovní pochůzka "Pěstební postupy podporující změnu druhové skladby na školním polesí ČLA Trutnov"".

První část pochůzky bude probíhat v centrální části školního majetku, kde bude představena přestavba smrkových porostů pomocí maloplošných obnovních prvků podporujících zavádění melioračních a zpevňujících dřevin. V druhé částí pochůzky budou představeny ukázky přírodě-blízkého hospodaření na území KRNAP.  V závěru akce bude možné zhlédnout zrekonstruovaný areál školního polesí s ukázkou lesní školky.

 

Rezervujte si v kalendáři:

05. a 06.06.2019 - je spuštěno již přihlašování na dvoudenní seminář "Hospodaření v lesích Policka" konaný v Polici nad Metují. Možnosti získávání podpor z Programu rozvoje venkova pro vlastníky lesů představují stále aktuální téma. Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství, v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka. Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů? Cílem semináře s exkurzí je sdílet zkušenosti a poznatky spojené s aktivním využíváním podpor z PRV i podpor z dalších veřejných zdrojů.

13.06.2019 - exkurze "Semenné sady ve vztahu k zachování a zlepšení genofondu lesních dřevin v ČR" pořádaná v Chlumci nad Cidlinou. S narůstající plochou holin a potřebou zakládání druhově bohatých a prostorově diferencovaných porostů v ČR roste i potřeba kvalitního reprodukčního materiálu známého původu.  Seminář přinese unikátní pohled na zakládání a rozvoj semenných sadů v ČR, testování potomstev a také obohatí problematiku o nové přístupy v prostorovém uspořádání semenných sadů a efektivním zakládání testovacích výsadeb. Seminář bude spojen s prohlídkou semenného sadu pro smrk ztepilý, borovici lesní a modřín opadavý.

Lesnické podvečery se pořádají vždy každý druhý čtvrtek v měsíci v Praze na ČSVTS. Pro letošní rok jsou pro Vás v prvním pololetí připraveny zajímavé přednášky na téma: Genetické modifikace a stromy - máme se jich bát?; Izrael - historie a krajina - hospodaření s vodou a zalesňování; Příroda a lesy Ťan-Šanu a Pamíru; Sardinie - ostrov lesů, duchů a nurágů; Buk lesní (Fagus sylvatica L.), dřevina budoucnosti?. Vstupné na podvečer je zdarma. Více informací naleznete zde 

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2019    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín