ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

10.09.2019 se koná seminář "Jedle - dřevina roku" pořádaný v Kostelci nad Černými lesy. 

Seminář je zaměřený na komplexní problematiku významu a pěstování jedle bělokoré. Pozornost bude věnována vývoji zastoupení této kdysi velmi významné dřeviny i vlastnostem a způsobům využití jedlového dřeva. Dále bude zmíněna problematika zdravotního stavu, vitality a růstu jedle bělokoré v měnících se podmínkách prostředí, zhodnocen bude i její stabilizační a meliorační potenciál. Diskutovány budou také optimální pěstební postupy používané při vnášení a pěstování této dřeviny. Součástí semináře budou i praktické ukázky pěstebního managementu zaměřeného na podporu jedle.

 

Rezervujte si v kalendáři:

19.09.2019 - seminář "Vliv lesa a jeho struktury na hydrické funkce krajiny". Seminář je zaměřen na význam hydrické a vodohospodářské funkce lesů v kontextu probíhající klimatické změny.  S ohledem na význam lesů pro retenci vody v krajině bude diskutována role druhové skladby a způsobu hospodaření v lesích. Pozornost bude věnována opatřením posilujícím vodohospodářskou funkci lesů a celé krajiny. Pozornost bude také zaměřena na vyhodnocení současné periody sucha s ohledem na dlouhodobý trend a také na to, jak současné sucho ovlivňuje lesní porosty i vitalitu jednotlivých dřevin.  Představena bude i metodika ekonomického hodnocení hydrické funkce lesa. Součástí semináře bude i exkurze na objekty, kde se dlouhodobě sleduje hydrická funkce lesních porostů.

24. - 27.09.2019 - European Stage Contest YPEF 2019.

Lesnické podvečery se pořádají vždy každý druhý čtvrtek v měsíci v Praze na ČSVTS. Pro letošní rok jsou pro Vás v prvním pololetí připraveny zajímavé přednášky na téma: Genetické modifikace a stromy - máme se jich bát?; Izrael - historie a krajina - hospodaření s vodou a zalesňování; Příroda a lesy Ťan-Šanu a Pamíru; Sardinie - ostrov lesů, duchů a nurágů; Buk lesní (Fagus sylvatica L.), dřevina budoucnosti?. Vstupné na podvečer je zdarma. Více informací naleznete zde 

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2019    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín