ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

 

03.11.2022 09:00-15:00 Ekonomika lesního hospodářství a cena dříví na trhu

Křemešník

Cílem odborného semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou ekonomiky lesnického provozu a vývoje cen dříví v ČR. Dopolední blok se zabývá ekonomickými problémy současného lesního hospodářství, a to zejména provozním pohledem velkých státních majetků, středních i menších soukromých majetků i státní správy. Druhý blok se věnuje předchozímu, současnému i prognóze budoucího vývoje dříví v ČR a možnostem jeho odbytu.

 

16.11.2022 09:00-14:00 XXIV. Sněm lesníků - Zelená dohoda pro Evropu

ČSVTS Praha

Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Obsahuje plán opatření ke snížení emisí, investice do výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transformace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl možný její růst, aniž by se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů. Nicméně, jaké šance a jaká rizika z toho vyplývají pro hospodaření v krajině a zejména pro lesnictví? Nebylo by lepší než bojovat s CO2, využít přepokládané investice do adaptačních opatření pro nás a naše životy? Co je správné? Nejen na tyto otázky odpoví XXIV. Sněm lesníků, který se mimo jiné detailně zaměření na bioekonomiku, vývoj zásob dřeva, ale i dopady na lesní hospodářství v České republice. 

 

 

 

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají v Praze, každý druhý čtvrtek v měsíci. Vstup na podvečery jsou pro širokou veřejnost a zdarma.

Podrobný program lesnických podvečerů ke shlédnutí zde.

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace a aktuality ČLS najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2022    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín