ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

 

31.10.2019 - seminář "QUO VADIS LESNICTVÍ? – V. Kam kráčí lesnická legislativa a hospodářské úpravnictví?" pořádaný na Mendelově univerzitě v Brně. Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesnické legislativy a hospodářského úpravnictví v České republice. První dopolední blok se zabývá vývojem lesnické legislativy, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucího vývoje a inovací. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucí podobě hospodářského úpravnictví. Mezi přednášejícími nebude chybět ředitel ÚHÚL Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel Lesprojektu Brno Ing. Roman Pospíšil, advokát  JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D. a další významní odborníci.
.

12.11.2019 - XXII. Sněm lesníků na téma Kůrovcová kalamita - nové možnosti prognózy vývoje, hodnocení stavu a výběru optimálního řešení v Humpolci. Kůrovcová kalamita posledních let ukazuje, že si dávno nevystačíme s postupy a monitorovacími prostředky jako před 20ti lety. Jednou z možností hodnocení stavu a vývoje kůrovcové kalamity je využití metod dálkového průzkumu Země. Na odborné akci, kterou bude moderovat ředitel ÚHÚL Ing. Jaromír Vašíček CSc., vystoupí mimo jiné přední zahraniční odborníci ze Slovenska, Rakouska a Německa.

29.11.2019 - seminář Ochranná pásma liniových staveb v právních souvislostech v Olomouci. Naše lesy protíná bezpočet různých dopravních koridorů, energovodů, vodovodů a dalších typů liniových staveb. Jaké jsou práva povinnosti vlastníků a správců liniových staveb a naopak jaké jsou povinnosti vlastníků lesů  a osob hospodařících v lesích? Seminář si klade za cíl zvýšit míru informovanosti lesnické veřejnosti a přinést odpověď  na často se objevující otázky s problematikou spojené. Na semináři nebude chybět přední odborník JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D.

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají vždy každý druhý čtvrtek v měsíci v Praze na ČSVTS. Pro letošní rok jsou pro Vás v prvním pololetí připraveny zajímavé přednášky na téma: Genetické modifikace a stromy - máme se jich bát?; Izrael - historie a krajina - hospodaření s vodou a zalesňování; Příroda a lesy Ťan-Šanu a Pamíru; Sardinie - ostrov lesů, duchů a nurágů; Buk lesní (Fagus sylvatica L.), dřevina budoucnosti?. Vstupné na podvečer je zdarma. Více informací naleznete zde 

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2020    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín