ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

 

09.06.2022 09:00-15:00 Agrolesnictví - nástroj diverzifikace krajiny

Průhonice

Cílem semináře je odbornou lesnickou a zemědělskou veřejnost seznámit se specifiky a možnostmi tohoto způsobu hospodaření a přispět k jeho širšímu uplatnění jak na zemědělské, tak i lesní půdě. Na dopolední přednáškovou část naváže venkovní exkurze zaměřená na výzkum rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy a agrolesnické systémy.

 

28.06.2022 09:00-15:00 Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin

Kostelec nad Černými lesy

V souvislosti s klimatickou změnou a současnými problémy LH se jako jedna alternativa nabízí větší využití dřevin introdukovaných. Tento směr je akceptovaný ve stále větší míře i provozní sférou, nicméně chybí zkušenosti a poznatky o možnostech pěstování a využití řady z nich. Cílem semináře je shrnout jak starší poznatky o jejich pěstování, tak i nejnovější výsledky lesnického výzkumu, včetně pohledu lesnické legislativy. Součástí semináře bude i venkovní exkurze.

 

 

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají v Praze, každý druhý čtvrtek v měsíci. Vstup na podvečery jsou pro širokou veřejnost a zdarma.

Podrobný program lesnických podvečerů ke shlédnutí zde.

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace a aktuality ČLS najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2022    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín