ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

10.05.2018 od 10:00 do 11.05.2018 15:00 proběhne v POUTNÍM HOTELU KŘEMEŠNÍK, Křemešník 4, Nový Rychnov, seminář na téma Zalesňování zemědělských půd.

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny, které se projeví v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. V té době docházelo k útlumu zemědělské výroby a zemědělci postupně upouštěli od zemědělského využívání méně kvalitních zemědělských půd. Nastala jedna z dalších vln, které se v historii již několikrát opakovaly, vln zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Nejprve byla tato činnost podporována z národních zdrojů, později ze zdrojů EU z Horizontálního plánu rozvoje venkova a OP Zemědělství a následně z Programu rozvoje venkova. První z nově založených porostů budou dosahovat stáří kolem 20 let. V jaké zdravotní kondici jsou tyto lesní porosty a jaká je jejich perspektiva? Je potřeba změnit přístup při volbě prostorové a druhové skladby nově zakládaných porostů v souvislosti s klimatickými změnami?

 

Rezervujte si v kalendáři:

24.05.2018 Podíl MZD v průběhu obnovy v návaznosti na jemnější způsoby hospodaření

21.06.2018  Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

 
 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2018    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín