ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

22.02.2018 od 9:00 do 15:30 proběhne v Olomouci seminář na téma Pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich užívání.

Cílem semináře akreditovaného u MV je komplexně informovat o možnostech a limitech užívání pozemků určených k plnění produkčních funkcí lesa. Vzdělávací program reaguje na některé výsledky dotazníkových průzkumů, které zadávalo MZe v posledních několika letech. Jedná se o procesy související prohlašováním pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa, s dělením lesních pozemků, s udělováním výjimek k jinému využití pozemků určených k plnění funkcí lesa, s odnětím lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa nebo s udělováním souhlasů k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa.

 

Rezervujte si v kalendáři:

01.03.2018 Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

28.03.2018 Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování
 
 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2018    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín