ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

 

09.12.2021 09:00-14:30 QUO VADIS LESNICTVÍ? -  VI. Kam kráčí lesnická politika

online forma semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesnické ekonomiky a politiky v České republice. První dopolední blok se zabývá vývojem lesnické ekonomiky, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucího vývoje a prognóz, a to jak z pohledu ekonomiky coby teoretické disciplíny i každodenní praxe lesnického provozu. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucí podobě lesnické politiky. 

Seminář je určen vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství apod.

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků, a to jak po stránce teorie, tak i praxe lesnické ekonomiky a politiky. Témata jejich příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice. 

Quo vadis lesnictví? - je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný a realizovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu seminářů je představení základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost – současnost – budoucnost.

 

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají v Praze, každý druhý čtvrtek v měsíci. Vstup na podvečery jsou pro širokou veřejnost a zdarma.

Podrobný program lesnických podvečerů ke shlédnutí zde.

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace a aktuality ČLS najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2021    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín