ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

05.02.2019 proběhne v Národním zemědělském muzeu v Praze seminář "Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů".

Současná kůrovcová kalamita je největší v historii ČR, objem evidovaného kůrovcového dříví poprvé překonal objem nahodilé těžby způsobené abiotickými faktory a celkový objem nahodilé těžby se prakticky blíží objemu plánované těžby. V minulém roce se situace dramaticky zhoršila a ani v následujících letech nelze očekávat zlepšení, naopak prudký nárůst objemu napadeného dříví. Cílem odborného semináře je komplexně informovat o možnostech komplexního řešení kůrovcové kalamity v Českých lesích. Nejde pouze o vlastní řešení při asanaci kůrovcového dříví, ale i o řešení následných dopadů. Bude třeba řešit zalesňování rozsáhlých holin, kde jsou extrémní podmínky včetně zajištění vhodného sadebního materiálu, a následnou výchovu. Bude nutné řešit problémy se zvěří, která se bude shromažďovat v přehoustlých mlazinách. Nemalým problémem se stává také ekonomika, a to zejména u drobných vlastníků v následujících letech. To vše jsou problémy, na které je třeba se připravit a seznámit s nimi odbornou veřejnost.

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají vždy každý druhý čtvrtek v měsíci v Praze na ČSVTS. Pro letošní rok jsou pro Vás v prvním pololetí připraveny zajímavé přednášky na téma: Genetické modifikace a stromy - máme se jich bát?; Izrael - historie a krajina - hospodaření s vodou a zalesňování; Příroda a lesy Ťan-Šanu a Pamíru; Sardinie - ostrov lesů, duchů a nurágů; Buk lesní (Fagus sylvatica L.), dřevina budoucnosti?. Vstupné na podvečer je zdarma. Více informací naleznete zde 

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2019    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín