ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

 

ČAPLH

ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (ČAPLH) působí v ČR od roku 1995.

ČAPLH je profesním, dobrovolným, zaměstnavatelským a nezávislým sdružením právnických osob, firem podnikajících v oblasti lesního hospodářství a zpracovávání dřeva s působností na území České republiky, jejíž hlavním zájmem je hájit oprávněné zájmy zejména malých a středních firem regionálního významu.

Cílem činnosti ČAPLH je podpora a obhajování oprávněných zájmů členů v dané oblasti činnosti a péče o jejich profesní zájmy a odborný růst, dále podíl na tvorbě a realizaci hospodářské politiky státu v lesním hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a souvisejících oblastech, při jednání s orgány státní správy ČR a podnikatelskými subjekty v ČR i v zahraničí, včetně kolektivního vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně a včetně zastupování členů při jednání s odbory.

Copyright © 2020    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín