ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Aktuality

Dražby dříví - DEBLICE - lesy s.r.o.

Společnost DEBLICE - lesy s. r. o. pokračuje v dražbách cenných sortimentů i v letošní sezóně.

Základní pravidla dražeb:

Dražby jsou prezenční, dražitelé naceňují každý výřez samostatně. Vítězí nejvyšší nabídnutá cena tzv. obálkovou metodou. Do dražby lze umístit dříví libovolného množství v kvalitách I., II. a III. A třídy jakosti.

Termíny dražeb v sezóně 2016/2017:

14.11.2016 - 16.11.2016
19.12.2016 - 21.12.2016
30.01.2017 - 01.02.2017
06.03.2017 - 08.03.2017
Začátek vždy od 08:00 hodin.
 

V loňské dražební sezóně se uskutečnily tři dražby, na nichž bylo celkem vydraženo 1.651,28 m3 v hodnotě 13.155.480,- Kč. Z celkového objemu draženého dříví převažovala dřevina DB, dále JS, DBČ, BK, mezi draženými dřevinami byl i JL, TR, AK, HB, OL a LP.

Společnost DEBLICE - lesy děkuje všem dražitelům, hostům a také vlastníkům dříví za účast v minulé dražební sezóně a rádi Vás tímto zvou na další dražby.

Copyright © 2019    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín